Assessoria pares

CRIANÇA POSITIVA
I EINES EN CAS DE SEPARACIÓ

SINOPSI: Assessoria personalitzada sobre criança positiva

En ocasions et dius:

Ser mare o pare és un repte on pots viure moments de dubte, desorientació, estrès i frustració al intentar educar els infants de manera positiva i efectiva.

Com a mare o pare et pots sentir preocupat per aspectes de la criança del teu fill/a. Et poden sorgir dubtes sobre les pautes que adoptes, sentir falta de recursos o desconnexió amb tu mateix/a i amb el teu fill/a.

Aprèn a ser amable i ferm amb els teus fills i filles. Quina mare o pare vols ser?

Com serà:

Soc educadora en Disciplina Positiva, Psicòloga infanto-juvenil i compto amb formació en el Mètode Montessori. Gràcies a la meva formació i experiència t’ajudaré en els teus dubtes sobre criança.

L’assessorament que ofereixo està dissenyat per a donar suport i eines necessàries per educar als teus fills o filles de manera positiva, enfortint el vincle familiar i fomentant un entorn emocionalment estable.

Treballarem juntes, ens centrarem en tu i en les necessitats de la teva família per acompanyar-vos a desenvolupar una criança respectuosa i conscient.

Per ajudar-te en els teus dubtes de criança i adoptar noves pautes amb la teva família, utilitzo les eines de la disciplina positiva que promouen l’amor, el respecte, l’aprenentatge i la diversió en la família.

Ofereixo atenció presencial i online.

Què aconseguiràs amb l’assessoria?

– Comprensió: T’acompanyo a entendre amb claredat el que està passant, deixar de sentir-te culpable i centrar-te en la recerca de solucions.

– Solucions duradores: Conèixer eines i estratègies que et permetin establir solucions que s’adaptin a tu i a la teva família.

– Enfoc respectuós: Ens centrarem en solucions respectuoses que enforteixin la connexió amb el teu fill/a i afavoreixin un entorn emocionalment estable.

SINOPSI: Assessoria a pares en procés de separació.

Et trobes en una etapa de separació o divorci? Aquesta és una etapa de canvis profunds en la qual tota la família pateix estrès i malestar. És fàcil que les teves pautes educatives es vegin perjudicades pel teu estat emocional actual i pel conflicte de separació.

Per als fills/filles és important que com a pares i o mare desenvolupis unes pautes correctes en la comunicació de la separació, en la presa de decisions respecte a la seva custòdia i al règim de visites i en les pautes de criança després de la separació.

Es tracta d’una ruptura de parella però no de família. Pautes saludables en cas de separació.

Com treballo?

Una de les àrees en què estic especialitzada és en l’atenció psicològica exclusiva i integral de parelles amb fills separades o en procés de separació i els seus fills. Realitzo assessorament abans, durant o després en cas de separació.

Gràcies a la meva formació i experiència en psicologia infantojuvenil i en psicologia jurídica, ofereixo assessorament especialitzat a famílies en procés de separació o divorci. M’he format i especialitzat en l’atenció a les famílies per garantir el benestar dels menors.

Ofereixo atenció presencial i online.

Què aconseguiràs amb l’assessoria?

– Obtenir eines per a comunicar la separació al teu fill/a tenint en compte les seves característiques individuals i la seva edat.

– Afavorir el benestar del teu fill/a davant el procés d’adaptació a la ruptura. 

– Desenvolupar unes pautes adequades en la criança del teu fill/a.

– Prendre decisions respectuoses en relació a la guarda i custòdia tenint en compte l’edat i característiques del teu fill/a.

Contacta amb mi, sé com ajudar-te

Sóc Montserrat Castro Balasch, llicenciada en psicologia, i la meva missió és acompanyar-te per impulsar i augmentar el teu benestar personal.