Dades relatives al Responsable del Tractament

Empresa: Montserrat Castro Balasch – 47639006A
Direcció: Plaça Soler i Carbonell 28, planta 2, local 16, 08800 Vilanova i la Geltrú
Contacte: info@sinopsi.cat – 644206384

Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en Montserrat Castro Balasch (Sinopsi Psicologia) tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

• Arxiu historial de voluntaris de l’entitat
• Manteniment de la relació amb l’entitat
• Monitorització o avaluació sistemàtica i exhaustiva d’aspectes personals
• Obtenció, desenvolupament i emmagatzematge de l’historial clínic del pacient
• Altres activitats desenvolupades per l’entitat
• Per a fins estadístics, històrics o d’investigació científica
• Prestar-los un servei
• Realització d’enquestes de satisfacció.
• Realització de tractaments sanitaris
• Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès inclosos en el currículum

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

Consentiment inequívoc
Interès legítim per part del responsable del tractament
Protegir l’interès vital d’un afectat
Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

• A altres responsables del tractament
• Entitats de l’àmbit sanitari
• Tutors legals de l’afectat

Drets

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. Montserrat Castro Balasch deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los de la següent manera:

• Per exercir el seu dret d’accés dirigiu-vos a info@sinopsi.cat
• Per exercir el seu dret de rectificació dirigiu-vos a info@sinopsi.cat
• Per exercir el seu dret de supressió (Oblit) dirigiu-vos a info@sinopsi.cat
• Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament dirigiu-vos a info@sinopsi.cat
• Per exercir el seu dret d’Oposició dirigiu-vos a info@sinopsi.cat
• Per exercir el seu dret de Portabilitat dirigiu-vos a info@sinopsi.cat

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Plaça Soler i Carbonell 28, planta 2, local 16 (08800) Vilanova i la Geltrú, adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Clàusula per formularis

En el cas que Montserrat Castro Balasch disposi de formularis, la identificació de l’usuari és plena, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis.

La informació facilitada per l’usuari serà utilitzada per Montserrat Castro Balasch exclusivament per a les finalitats que s’informin en cada cas.
Cada un dels nostres formularis inclou una clàusula específica de privacitat per la qual l’usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

Montserrat Castro Balasch serà l’entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del seu lloc web en els formularis. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, Montserrat Castro Balasch es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés.
Política de galetes

Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies.