Psicologia forense

INFORMES JURÍDICS O FORENSES
PER A JUDICIS

SINOPSI: Psicologia legal, jurídica o forense. Peritatge psicològic.

L’objectiu de l’informe psicològic forense o peritatge psicològic i de l’actuació en el judici oral és proporcionar al jutge o tribunal de justícia informació tècnica, científica i experta en relació al comportament humà que ajudi a fonamentar la decisió judicial.

El peritatge psicològic forense es desenvolupa en quatre etapes:

Realitzo el servei d’avaluació i peritatge psicològic forense a aquelles persones que es trobin en processos legals.

TIPUS DE PERITATGE PSICOLÒGIC EN DRET

FAMILIAR – Guarda i custòdia, règim de visites, capacitats parentals, idoneïtat parental, adopció i acollida, etc.

CIVIL – Incapacitacions, valoració del dany moral i les seqüeles psicològiques, capacitat civil en la presa de decisions, internaments, herències, etc.

PENAL – Imputabilitat, victimització, credibilitat del testimoni, etc.

LABORAL – Assetjament laboral, acomiadaments, accidents, etc. Assessorament a advocats, supervisió d’informes d’altres professionals i contrainformes.

Contacta amb mi, sé com ajudar-te

Sóc Montserrat Castro Balasch, llicenciada en psicologia, i la meva missió és acompanyar-te per impulsar i augmentar el teu benestar personal.